Wishbone Engineering AB


Mekanisk konstruktion

Med en kombination av erfarenhet och dagens avancerade konstruktionsverktyg, kan vi skapa spännande lösningar utan att behöva kompromissa bort funktionalitet. Simuleringsverktygen i Solidworks Premium för design, hållfasthet, validering och verifiering gör att vi från designfasen kan testa hållbarheten i produkterna.

Projektstöd

Större projekt involverar inte bara leverantören och slutkund. Företagets produkt levereras som ett delsystem i ett större sammanhang som skall leverans i tid och passa med andra leverantörers utrustning. Många gånger kräver externa engineeringbolag att underlag skall följa standarder som gäller en specifik bransch. Kravet på korrekt och tydlig dokumentation ökar ständigt. FAT, SAT, IQ, OQ ingår ofta som krav. Med 13 år inom medicinteknik har Wishbone erfarenhet av progressivt arbete i internationella projekt.

Processkonstruktion

Konstruktion och dimensionering av rörsystem och säkerhetssystem med specialisering på hygienisk design och sanitära system. PI&D utförs även enligt ISA standard. Med Solidworks Premium finns möjligheter till avancerad rör- och kabeldragning i 3D.

Produktionsteknik

Vi anpassar den nya eller befintliga produkten för effektiv och snabb tillverkning. Wishbone samarbetar med flera kompetenta verkstäder med avancerade produktionsverktyg.

Prototypframtagning

Wishbone har möjlighet att ta fram prototyper i olika material. Detta gör det möjligt att i ett tidigt skede hitta optimala mekaniklösningar för projektet.


Powered by libra123.se