Wishbone Engineering AB


Förändring

De senaste åren har landskapet för svensk industri förändrats. Larmrapporter om ekonomiska kriser har kommit med jämna mellanrum. Företag har sett över sina verksamheter, med omorganiseringar och omstruktureringar som följd. Där man förr hade egen tillverkning av komponenter har tal om renodling av verksamhet och "core business" lett till förändring. Stora outsourcing projekt startades för att jaga kostnader.

Förändring tar tid

Detta har lett till förändring i den dagliga verksamheten. Kraven blir annorlunda och rutiner blir föråldrade. Ritningar i arkivet gjordes när man hade tillverkningen i egen verkstad. Kalle i svarven visste var detaljen skulle sitta och vilka krav som ställdes. Nu skickas ritningen till en annan verkstad, där man inte har helheten klart för sig. Detta kräver en helt ny tydlighet för att slippa reklamationer och returer.

Nya tider ger nya lösningar

Samtidigt har tekniken förändrats. I stor sett all konstruktion sker i 3D. Tillverkningsindustrin runt om i landet har fantastiska maskiner till förfogande. Prototyptillverkning har blivit blixtsnabb med b.la. CNC-maskiner och 3D-skrivare. Tillsammans har de nya verktygen skapat helt nya möjligheter till ett spännande formspråk.

Det är här Wishbone kommer in i bilden. Med kunskap i de nya verktygen, goda kontakter med duktiga tillverkare och erfarenhet om vilka krav som ställs kan vi hjälpa er med era produkter.

Wishbone Engineering AB bildades under våren 2014 av Bjarne Pedersen.

Erfarenhet:

3 år som teamledare för mekavdelning och konstruktör, produktutveckling inom elektronikindustrin (AES).

13 år som process- och mekanikkonstruktör, medicinteknik (Getinge Sterilization AB).

1,5 år som mekanikkonstruktör, bioenergi (HOTAB Eldningsteknik)

2 år som fabriksarbetare  inom glasindustrin och inom mekanisk verkstad.

Utbildad maskiningenjör på Högskolan i Halmstad


Powered by libra123.se